Біографія

Лигирда Наталія Федорівна, лікар-онкогінеколог вищої категорії, лікар-акушер-гінеколог, лікар УЗ-діагностики. Стаж роботи — 26 років.

1996 року закінчила з відзнакою медичний факультет Ужгородського державного університету за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 1996 року працює у відділенні онкогінекології Національного інституту раку (у той час — Український НДІ онкології та радіології). З 1996 до 1998 року проходила інтернатуру на кафедрі акушерства-гінекології НМАПО ім. П. Л. Шупика. Завідувачем кафедри тоді була професор Є. В. Коханевич, засновниця київської кольпоскопічної школи. У той час з’явилася цікавість до діагностики та лікування передпухлинної та пухлинної патології шийки матки.

Після закінчення інтернатури працювала в стаціонарі відділення онкогінекології Національного інституту раку, опанувала всі види хірургічних втручань у онкогінекологічних хворих.

2001 року з ініціативи та за підтримки проф. Л. І. Воробйової і д. мед. н. В. С. Свінціцького Наталія Федорівна створює в Національному інституті раку кабінет патології шийки матки, де надає високоспеціалізовану консультативну та лікувальну допомогу пацієнткам із цервікальною патологією з усієї України. На базі цього кабінету проводиться насичена науково-практична робота, розробляються методики діагностики та лікування, створюються методичні рекомендації для лікарів України.

2002 року за конкурсом обрана на посаду наукового співробітника відділення онкогінекології Національного інституту раку.

6 квітня 2006 року в спеціалізованій вченій раді Національного інституту раку відбувся офіційний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Обґрунтування комплексного органозберігального лікування цервікальних інтраепітеліальних неоплазій та початкового раку шийки матки в пацієнток молодого віку», і рішенням президії ВАК України на підставі публічного захисту дисертації Лигирді Н. Ф. присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.07 — «онкологія». Методика діагностики та лікування передраку та початкового раку шийки матки, запропонована в цій роботі, широко використовується акушерами-гінекологами й зараз в Україні.

2007 року обіймає посаду старшого наукового співробітника відділення онкогінекології Національного інституту раку, а 2016 року рішенням ВАК України їй присуджено наукове звання старшого наукового співробітника.

З 2017 року обіймає посаду провідного наукового співробітника відділення онкогінекології Національного інституту раку.

З 2015 року запланована та виконується докторська дисертація на тему: «Діагностика та лікування раку шийки матки, спрямовані на збереження фертильності в жінок репродуктивного віку».

З 2015 по 2019 рік Наталія Федорівна працювала в МЦ «Родинне Джерело».

З 2001-го щорічно проводить понад 4700 спеціалізованих прийомів пацієнток із патологією шийки матки, серед яких і складні випадки з усієї України, виконує щорічно більш ніж 450 органозберігальних операцій на шийці матки. Зокрема, за цей період проведено органозберігальне лікування більш ніж 900 пацієнткам із початковими формами раку шийки матки, які змогли надалі реалізувати репродуктивну функцію та народити здорових дітей.

Наталія Федорівна веде активну наукову й викладацьку діяльність. Бере участь із доповідями у всіх знакових вітчизняних і закордонних наукових медичних форумах, присвячених питанням онкогінекології та патології шийки матки. Щороку проводить тренінги та курси з діагностики та лікування патології шийки матки.

Лигирда Н. Ф. має 83 наукові публікації, з них у співавторстві опубліковано 27 статей та 7 статей — без співавторів, 4 патенти на корисну модель, 5 методичних рекомендацій, автор вітчизняного атласу з кольпоскопії, співавтор 3 монографій.